ADLİ SİCİL KAYDININ SİLİNMESİ DİLEKÇESİ

ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

ANKARA

 

TALEPTE BULUNAN : …………………………

KONU : Adli sicil kaydımın silinmesi hakkında

Devamı »

ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ

A- KONU – TANIMLAR

1- İşbu sözleşme, ………………………………………….. adresinde ………………………… alanında faaliyet gösterecek olan işletmenin kurulması, işletilmesi, ortaklar arasındaki hak ve yükümlülükleri, kar ve zararın paylaşımını, üçüncü şahıslarla ilişkileri düzenleyen bir adi ortaklık sözleşmesidir.

2- Sözleşmede, kurulması amaçlanan işletme ve tüm birimleri “ŞİRKET”, taraflar ise isim olarak gösterilmedikleri yerlerde “ORTAK” olarak anılacaktır.

Devamı »

TRAFİKTE HAKARET NEDENİYLE SUÇ DUYURUSU DİLEKÇESİ

………………………… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

 

ŞİKAYETÇİ      : …………………………

ŞÜPHELİ          : …………………………

SUÇ TARİHİ     : …./…./20…

SUÇ                 : Trafikte Hakaret

Devamı »

ASKERLİK NEDENİYLE ÜCRETSİZ İZİN DİLEKÇESİ

………………………… İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’NE

İSTANBUL

………………………… celbinde askere gideceğimden, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 108. maddesi gereğince ücretsiz izne ayrılmak istiyorum. Askere sevk edildiğime dair Sevk Belgesi, dilekçem ekindedir.
Devamı »

REKLAM ŞİKAYET DİLEKÇESİ

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI

REKLAM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

ANKARA

ŞİKAYET EDEN        : …………………………

ŞİKAYET EDİLEN     : …………………………

ŞİKAYET KONUSU : Reklamların genel ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına uygun olmaması, gerçeğe aykırılığı vs. gibi sebeplerden birisi veya birden fazla sebep
Devamı »

AĞAÇ REVİZYONU DİLEKÇESİ

………………………… BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE

…………………………/İSTANBUL

 

………………………… ilçesi ………………………… Mahallesi ……………….. sokak ……………….. pafta ……………….. ada ……………….. parsel sayılı yere ağaç değişimi / budama / formlama yapılmasını bilgilerinize arz ederim.

Devamı »

KİRA BEDELİNİ UYARLAMA DAVA DİLEKÇESİ

………………………… MAHKEMESİ’NE

 

DAVACI       : …………………………

VEKİLİ         : …………………………

DAVALI        : …………………………

KONU : Kira bedelinin değişen yeni koşullara uyarlanması talebimizden ibarettir.
Devamı »

BOŞANMA PROTOKOLÜ

TARAF : …………………………
TARAF : …………………………

KONU : Boşanma protokolünün Sayın Mahkeme’ye sunulmasıdır.

Devamı »

HACİZ İHBARNAMESİNE İTİRAZ DİLEKÇESİ

………………………… İCRA DAİRESİ

SAYIN MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO : ………. /………. Esas

KONU : Haciz İhbarnamesine İtiraz

Devamı »

TAŞIT İSTEK FORMU

………………………… ÜNİVERSİTESİ

ULAŞIM KOORDİNATÖRLÜĞÜ’NE

 

Aşağıda kullanım amacı ve detayları belirtilen aracın, belirtilen tarihte şoförü ile birlikte fakültemize tahsisi ile ilgili gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. Devamı »

Powered by WordPress | Designed by: buy backlinks | Thanks to Webdesign Berlin, Web Design and pay per click